مقالات سازه فضایی

۱۳۹۴/۰۵/۰۳

ساختمان سازی با سازه فضاکار

سازه‎های فضاکار گروهی از سازه‎ها هستند که از تعداد زیادی اعضا با عملکرد محوری تشکیل می‎گردند. این سازه‎ها دارای اشکال متفاوتی می‎باشند که بر همین اساس […]