١٠اثر شاخص دیگر معماری معاصر ایرانی معرفی شدند

۱۳۹۴/۱۲/۰۵

معماران ایران: عبدالعزیز فرمانفرمائیان

عبدالعزیز فرمانفرمائیان  متولد سال ۱۲۹۹ تهران       بیوگرافی: •    عبدالعزیز فرمانفرمائیان متولد سال ۱۲۹۹ تهران. •    دانش آموخته رشته معمارى از دانشکده هنرهاى زیباپاریس […]
۱۳۹۴/۰۹/۱۹

١٠اثر شاخص دیگر معماری معاصر ایرانی معرفی شدند

در سومین نشست از سلسله نشست‌های یکصد معمار یکصد انتخاب، ١٠ اثر شاملِ موزه فرش (اثر عبدالعزیز فرمانفرماییان)، کاخ شمس (اثر نظام عامری و همکاران)، کتابخانه […]