20 آبانماه

۱۳۹۴/۰۸/۰۵

فراخوان تدکس دانشگاه تهران با عنوان «دنیای قشنگ نو»

فراخوان تدکس دانشگاه تهران با عنوان «دنیای قشنگ نو» همایش یک روزه تدکس دانشگاه تهران (TEDxUniversityofTehran) در تاریخ ۲۰ آبانماه ۱۳۹۴، با سخنرانی هشت سخنران در […]