۱۳۹۴/۰۹/۲۵

دو طرح پیشنهادی تازه استادیوم ملی ژاپن؛ کنگو کوما و تویو ایتو پس از زاها حدید

شورای ورزشی ژاپن دو طرح پیشنهادی استادیوم ملی این کشور برای میزبانی المپیک ۲۰۲۰ توکیو را رونمایی کرده است. این دو طرح، پنج ماه پس از […]