۱۳۹۴/۰۸/۱۰

چگونگی آنالیز ۲۵ درصدی نیروی جانبی زلزله توسط قاب‌های خمشی در سیستم دوگانه

یکی از سیستم‌های سازه‌ای برای مقابله با نیروهای جانبی سیستم قاب مختلط می‌باشد که ترکیبی از قاب‌های خمشی و دیوار برشی و یا مهاربندی است که […]